ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಸೂರಾಲು,ನೀಲಾವರ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಸೂರಾಲು,ನೀಲಾವರ : ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ .

ಬಾರ್ಕೂರು  ಎಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಸೂರಾಲು,ನೀಲಾವರ,ಆರೂರು,ಹಂಗಾರ್ ಕಟ್ಟೆ,ಬ್ರಹಾವರ ದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ  ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಭು ಸೇರಿಗಾರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*