ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ ದಿವಂಗತ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಡಿಗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ದಿವ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಶಾಂತಿ ಕೊರೋಣ.:

ನಾವಿಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಲು ನಮಗೋರ್ವ ಕುಲದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇವಿಗೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ . ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ದಿವಂಗತ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಡಿಗ ನೀಲಾವರ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*