Construction Progress

Construction Progress

Read More »

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಸೂರಾಲು,ನೀಲಾವರ

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಸೂರಾಲು,ನೀಲಾವರ : ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ . ಬಾರ್ಕೂರು  ಎಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಸೂರಾಲು,ನೀಲಾವರ,ಆರೂರು,ಹಂಗಾರ್ ಕಟ್ಟೆ,ಬ್ರಹಾವರ ದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ  ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಭು ಸೇರಿಗಾರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Read More »

Shree Ekanatheshwari temple construction updates photo:-

Read More »

Neer Udbhava from new 15th Ft well in Shri Eknatheshwari Temple

Read More »